Vahvempi tietoturva

Tietoturva on jokaisen verkkosivuston kulmakivi. Siksi on tärkeää, että kotisivujen perusasiat ovat kunnossa ja tietoturvasta huolehditaan jatkuvasti.

Jokinetin ylläpitopalvelu auttaa pitämään sivustosi turvassa mahdollisilta uhilta. Mikään ratkaisu ei ole täydellinen, emmekä sitä väitäkään. Jokinetillä pyrimme kuitenkin ottamaan perusasiat huomioon ja minimoimaan haavoittuvuuksien kautta tulevat tietoturvariskit.

Tilaamalla kotisivut yritykselle Jokinetiltä, saat samalla ylläpitopalvelun ja perustason tietoturvan kotisivuillesi aina kilpailukykyisillä hinnoilla.

Mistä tietoturva sitten koostuu?

Olemme koonneet tähän artikkeliin seitsemän eri osa-aluetta, joista verkkosivujen turvallisuus koostuu. Tässä artikkelissa käymme läpi niitä sekä sivuamme samalla miten asiat on Jokinetillä otettu huomioon.

Alussa lähdetään ihan perusasioista liikkeelle.

1. Tietojen suojaus

Salaus

Verkkosivun tai verkkokaupan tapauksessa salaus (Encryption) tarkoittaa:

 • SSL/TLS-salaus: Kotisivut on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka suojaa tiedonsiirron käyttäjän selaimen ja verkkosivuston välillä, estäen kolmansia osapuolia sieppaamasta tai muuttamasta tietoja selaimen ja palvelimen välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kirjautumistiedot, maksutiedot ja henkilökohtaiset tiedot.
 • Tietokannan salaus: Tietokantaan pääsyä on rajoitettu teknisillä menetelmillä siten, että vain valtuutetut käyttäjät ja järjestelmät voivat lukea ja käsitellä näitä tietoja.
 • SSH-avainten käyttö: Varmistetaan, että kaikki palvelimelle kirjautumiset tapahtuvat turvallisesti SSH-avainten avulla, jotka tarjoavat vahvemman suojan verrattuna perinteisiin salasanoihin. Tämä estää luvattomien käyttäjien pääsyn palvelimelle.
 • Pilvipalvelimen kirjautuminen: Pilvipalvelimelle kirjautuminen tapahtuu turvallisten ja valvottujen yhteyksien kautta, hyödyntäen monivaiheista tunnistautumista ja rajoittamalla pääsyä vain valtuutetuille käyttäjille. Tämä minimoi palvelinympäristön tietoturvariskit.

Tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytännöllä (Privacy Policy) tarkoitetaan sääntöjä ja menettelyitä, jotka varmistavat käyttäjätietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn.

Yritykset ovat velvoitettuja noudattamaan GDPR:ää ja käytännöt on hyvä tuoda esille myös nettisivuilla esim. lisäämällä sivuille evästesuostumuksen (Cookie Consent) sekä linkin yrityksen tietosuojaselosteeseen.

Tietojen varmuuskopiointi

Tietojen varmuuskopioinnilla (Data Backup) tarkoitetaan tietojen säännöllistä kopiointia turvallisiin paikkoihin tietojen palauttamisen varmistamiseksi mahdollisen häviämisen varalta.

Suositeltava käytäntö on käyttää automatisoitua varmuuskopiointipalvelua, jossa WordPress-sivustosta (tiedostorakenne sekä sen käyttämä tietokanta) otetaan täydet varmuuskopiot (Full Backup) tietyltä ajalta. Varmuuskopioita säilytetään fyysisesti eri paikassa kuin palvelimella minne nettisivut on asennettu.

2. Käyttäjien hallinta ja todennus

Kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA)

Kaksivaiheinen tunnistautuminen (2-Factor Authentication tai lyhyemmin 2FA) on tehokas tapa parantaa WordPress-sivustosi tietoturvaa. Se lisää ylimääräisen suojakerroksen perinteisen salasanan lisäksi, varmistaen, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät kirjautumaan sivustollesi.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kaksivaiheinen tunnistautuminen on tietoturvamenetelmä, joka vaatii käyttäjältä kaksi erillistä tunnistautumistapaa ennen pääsyn myöntämistä. Ensimmäinen vaihe on syötäää tavallinen käyttäjätunnus ja salasana. Toinen vaihe on yleensä kertakäyttöinen koodi, joka lähetetään käyttäjän mobiililaitteeseen tai sähköpostiin. Tämä koodi on voimassa vain lyhyen aikaa ja sen syöttäminen vahvistaa käyttäjän henkilöllisyyden.

Käytännön hyödyt ja toteutus WordPress-sivustoilla

Kaksivaiheinen tunnistautuminen tuo mukanaan useita käytännön hyötyjä WordPress-sivustoille:

 1. Lisäsuojaus: 2FA tekee sivustosi tunkeutumisesta huomattavasti vaikeampaa, sillä pelkän salasanan varastaminen ei riitä päästäkseen kirjautumaan.
 2. Vähentää riskiä: Vähentää huomattavasti riskiä tilin kaappaamiselle ja luvattomalle pääsylle, vaikka salasana olisi vaarantunut.
 3. Helppokäyttöisyys: Useimmat 2FA-ratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja ottaa käyttöön ilman merkittävää teknistä osaamista.

Verkkosivuilla 2FA-toteutus on yksinkertaista erilaisten authenticator-sovellusten avulla, kuten Microsoft Authenticator, Google Authenticator tai Authy. Näiden sovellusten avulla voit määrittää kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttäjille muutamassa minuutissa. Asentamisen jälkeen käyttäjien tulee vahvistaa henkilöllisyytensä aina kirjautuessaan, mikä lisää merkittävästi sivuston turvallisuutta.

Yhteenvetona, kaksivaiheinen tunnistautuminen on tehokas ja helppo tapa parantaa WordPress-sivustosi tietoturvaa, suojaten sitä paremmin tunkeutumisyrityksiltä ja luvattomalta käytöltä.

Vahvat salasanakäytännöt

Vahvojen salasanakäytäntöjen (Strong Password Policies) avulla voidaan varmistaa, että käyttäjien salasanat ovat riittävän monimutkaisia ja vaikeasti arvattavia, mikä parantaa verkkosivuston tietoturvaa. Seuraavassa on muutamia toimenpiteitä, joita vahvojen salasanakäytäntöjen avulla voidaan toteuttaa:

 1. Pakotetut vahvat salasanat: Käyttäjien on käytettävä vahvoja salasanoja, joita WordPressin salasanamittari arvioi. Tämä varmistaa, että käyttäjien salasanat täyttävät vähintään vaaditun vahvuustason ja ovat riittävän monimutkaisia suojatakseen tilejä.
 2. Tietomurroissa vuotaneiden salasanojen estäminen: Käyttäjien on käytettävä salasanoja, jotka eivät esiinny missään ”Have I Been Pwned” -sivuston seuraamissa tietomurroissa. Selkokielisiä salasanoja ei koskaan lähetetä ”Have I Been Pwned” -palveluun. Sen sijaan 5 merkkiä salasanan tiivisteestä (hash) lähetetään salatussa yhteydessä heidän API-palveluunsa varmistaakseen, että salasana ei ole vaarantunut.
 3. Salasanojen vanhentuminen: Sivuston salasanojen vahvistaminen automatisoidulla salasanan vanhentumisella. Käyttäjiä vaaditaan vaihtamaan salasanansa säännöllisesti, esimerkiksi 90 päivän välein. Tämä estää vanhojen ja mahdollisesti vaarantuneiden salasanojen pitkäaikaisen käytön.

Näiden käytäntöjen avulla varmistetaan, että käyttäjät käyttävät turvallisia, vaikeasti arvattavia salasanoja, jotka eivät ole vaarantuneet, ja että salasanat pysyvät ajan tasalla suojaamaan tilejä tehokkaasti.

Käyttäjien käyttöoikeudet

Käyttäjien käyttöoikeudet (User Access Control) tarkoittavat prosessia ja käytäntöjä, joilla hallitaan ja rajoitetaan, mitä tietoja ja resursseja eri käyttäjät voivat käyttää verkkosivustolla tai järjestelmässä. Seuraavassa on joitakin keskeisiä elementtejä käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnassa:

 1. Roolipohjainen pääsynhallinta (Role-Based Access Control, RBAC): Käyttäjille annetaan erilaisia rooleja, kuten ylläpitäjä, editori, kirjoittaja ja lukija. Jokaisella roolilla on tietyt käyttöoikeudet ja toimintojen rajoitukset.
 2. Pääsyn rajoittaminen tarpeen mukaan (Principle of Least Privilege): Käyttäjille annetaan vain ne oikeudet, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen. Tämä vähentää riskiä, että käyttäjät pääsevät käsiksi kriittisiin tietoihin tai suorittavat vahingollisia toimintoja.
 3. Tarkka kirjautumisen hallinta: Käyttäjien tilien hallinta, mukaan lukien kirjautumistiedot, salasanat, kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA) ja muut turvatoimenpiteet, jotka varmistavat, että vain oikeat henkilöt voivat kirjautua sisään.
 4. Käyttöoikeuksien tarkistus ja auditointi: Säännöllinen käyttöoikeuksien tarkistus ja auditointi, jotta varmistetaan, että käyttäjien oikeudet ovat ajan tasalla ja vastaavat heidän nykyisiä tarpeitaan. Tämä auttaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset oikeuksien väärinkäytökset.
 5. Käyttäjäryhmien hallinta: Käyttäjät voidaan ryhmitellä eri tiimeihin tai osastoihin, ja kullekin ryhmälle voidaan määrittää omat käyttöoikeudet. Tämä helpottaa käyttöoikeuksien hallintaa suuremmissa organisaatioissa.
 6. Käyttöoikeuksien peruminen: Käyttäjien oikeuksien peruminen, kun he eivät enää tarvitse niitä, esimerkiksi työn päättyessä tai roolin muuttuessa. Tämä varmistaa, että entisillä työntekijöillä tai muilla ei enää ole pääsyä järjestelmiin.

Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnan avulla voidaan varmistaa, että vain oikeat henkilöt pääsevät käsiksi tiettyihin tietoihin ja resursseihin, mikä parantaa verkkosivuston ja järjestelmän tietoturvaa ja vähentää tietomurtojen riskiä.

3. Verkkosivuston infrastruktuurin turvallisuus

Verkkosivuston infrastruktuurin turvallisuus (Website Infrastructure Security) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä ja teknologioita, joilla varmistetaan, että verkkosivuston taustalla oleva tekninen ympäristö on suojattu mahdollisilta uhkilta ja hyökkäyksiltä. Seuraavassa on joitakin keskeisiä osa-alueita verkkosivuston infrastruktuurin turvallisuudessa:

Palvelimen suojaus

Palvelimen suojaus (Server Security) kattaa kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan, että verkkosivustoa ylläpitävät palvelimet ovat suojattuja. Tähän kuuluu palvelimen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen säännölliset päivitykset, palomuurien ja virustorjuntaohjelmistojen käyttö sekä turvalliset palvelinmääritykset.

Palvelinpuolen virustarkistus

Palvelimilla käytettävät virustorjuntaohjelmistot (Server-Side Antivirus) skannaavat jatkuvasti tiedostoja ja ohjelmia haittaohjelmien varalta, estäen ja poistamalla mahdolliset uhat ennen kuin ne voivat vaikuttaa verkkosivustoon.

Verkkosovelluksen palomuuri

Verkkosovelluksen palomuuri (Web Application Firewall) suojaa verkkosivustoa haitallisilta liikenteeltä suodattamalla ja seuraamalla HTTP-pyyntöjä. Se tunnistaa ja estää yleisiä hyökkäyksiä, kuten SQL-injektioita ja XSS-hyökkäyksiä, ennen kuin ne pääsevät verkkosovellukseen.

Jokinetin sivuilla (jokinetti.fi) on WAF käytössä ja asiakkaanamme saat sen halutessasi sivuillesi. Voit testata sitä avaamalla selaimeen uuden välilehden ja menemällä alla olevaan osoitteeseen. Tämä osoite aktivoi verkkosovelluksen palomuurin, joka huomaa sen epätavalliseksi ja blokkaa kutsun:

https://www.jokinetti.fi/?abc=../../

Tutustu tarkemmin verkkosovellusten palomuurin tomintaperiaatteeseen oheisesta artikkelista.

Infrastruktuurin valvonta

Jatkuva palvelimen infrasktruktuurin valvonta (Infrastructure Monitoring) ja verkkosivuston suorituskyvyn sekä turvallisuustilanteen valvonta auttaa havaitsemaan ja reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelmiin ja hyökkäyksiin.

DDoS-suojaus

DDoS-hyökkäys (Distributed Denial of Service) on hyökkäys, jossa suuri määrä haitallista liikennettä kohdistetaan yhteen verkkosivustoon tai palvelimeen, tavoitteena ylikuormittaa kohde ja tehdä siitä saavuttamaton tai toimimaton. Suojausratkaisulla lievennetään DDoS-hyökkäyksiä, jotka pyrkivät kaatamaan verkkosivuston ruuhkauttamalla sen palvelimet liikenteellä.

Hyökkääjä voi luoda tai vuokrata botnetin, joka koostuu tuhansista tai jopa miljoonista haittaohjelmilla infektoiduista tietokoneista ja muista laitteista. Nämä laitteet toimivat hyökkäyksen aikana hyökkääjän käskyjen mukaan.

Yleisimmin käytetty palvelu DDoS-hyökkäysten torjuntaan on Cloudflare. Cloudflare tarjoaa kattavan suojauksen DDoS-hyökkäyksiä vastaan ja on laajalti käytetty sen tehokkuuden, helppokäyttöisyyden ja monipuolisten ominaisuuksien vuoksi.

4. Ohjelmistojen ja lisäosien hallinta

Ohjelmistojen ja lisäosien hallinta (Software and Plugin Management) tarkoittaa kaikkia niitä käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että verkkosivuston ohjelmistot ja lisäosat ovat ajan tasalla, turvallisia ja toimivat moitteettomasti.

Ajantasaisen lisäosat

Säännölliset päivitykset

Lisäosien säännölliset päivitykset (Regular Updates) eivät ole pelkästään suositeltavia, vaan elintärkeitä sivustosi tietoturvan kannalta. Vanhoissa ja päivittämättömissä lisäosissa voi piillä tietoturva-aukkoja, joita hyökkääjät voivat hyödyntää. Säännölliset päivitykset auttavat suojaamaan sivustosi näiltä uhilta varmisten sivuston sujuvan toiminnan.

Kokemuksesta voidaan sanoa, että tyypillisesti keskiverto nettisivun yhdestä (tai useammasta) WordPress-lisäosasta löytyy keskimäärin yksi (tai useampi) haavoittuvuus suurin pirtein kuukausittain, mutta joskus jopa useammin. Tästä syystä sivusto vaatii jatkuvaa päivitystä. Ei siis riitä, että sivusto tehdään kerran ja unohdetaan tietoturvapäivitykset.

Suomeksi sanottuna: jos nyt teet uudet kotisivut eikä lisäosien päivityksistä huolehdita, siitä löytyy luultavasti jokin tietoturvahaavoittuvuus jo yhden tai kahden kuukauden päästä. Voitko kuvitella?

SolidWP Security Pro – nopeat ja turvalliset päivitykset

SolidWP Security Pro on tehokas työkalu, joka varmistaa verkkosivustosi lisäosien ja ohjelmistojen nopeat ja turvalliset päivitykset. Sen avulla tunnistetaan ja korjataan haavoittuvuudet nopeasti, mikä pitää sivustosi suojattuna uusimmilta uhkilta.

Automaattiset päivitykset vs. manuaaliset päivitykset

WordPress tarjoaa mekanismin lisäosien automaattisille päivityksille. Kuitenkin, automaattisissa päivityksissä on omat riskinsä. Esimerkiksi verkkokaupan tapauksessa päivitys saattaa rikkoa sivuston ja vaikuttaa ostosprosessin toimivuuteen, mikä voi johtaa myynnin menetykseen ja huonoon asiakaskokemukseen.

Manuaaliset päivitykset ovat siinä mielessä hyviä, että ne antavat enemmän hallintaa sivuston toimivuuden suhteen. Jos lisäosien päivitys tehdään manuaalisesti ensin testi-/staging-ympäristöön ja testataan siellä sivuston toiminnallisuus, mukaan lukien verkkokaupan ostosprosessi, on päivitys turvallisempaa tehdä sen jälkeen tuotantoympäristöön.

Haavoittuvuuksien hallinta

Patchstack ja Virtuaalinen paikkaaminen

Patchstack on keskeinen osa Jokinetin ylläpitopalvelua ja tarjoaa nopeamman suojan verkkosivustosi tietoturvauhkia vastaan. Palvelu yhdistää haavoittuvuuksien hallinnan (Vulnerability Management) ja reaaliaikaisen uhkientorjunnan, auttaen pitämään sivustosi turvassa jatkuvasti kehittyviltä uhkilta.

Patchstackin auttaa suojaamaan sivustoasi viimeisimmiltä hyökkäysmenetelmiltä ja haavoittuvuuksilta.

Patchstackin toimintaperiaate

Patchstack toimii monitoroimalla jatkuvasti WordPress-lisäosia ja tunnistamalla niiden haavoittuvuudet. Kun uusi haavoittuvuus havaitaan, Patchstack ilmoittaa siitä välittömästi sivuston ylläpitäjälle ja tarjoaa ratkaisun sen korjaamiseksi.

Tietoturvan tehopaketti

Tämä proaktiivinen lähestymistapa mahdollistaa nopean reagoinnin ja ennaltaehkäisee potentiaaliset tietoturvaongelmat ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa sivustoosi.

Miten Patchstack suojaa sivustoasi

Patchstack suojaa sivustoasi useilla eri tavoilla. Ensinnäkin se tarkkailee lisäosia jatkuvasti ja varoittaa haavoittuvuuksista heti, kun ne havaitaan. Toiseksi, se tarjoaa korjauspäivityksiä, jotka voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti.

Lisäksi Patchstackin reaaliaikainen uhkientorjunta suojaa sivustoasi uusilta ja tuntemattomilta hyökkäyksiltä. Yhdessä nämä toiminnot tekevät Patchstackista tehokkaan työkalun, joka auttaa varmistamaan sivustosi turvallisuuden ja luotettavuuden.

Mikä on virtuaalinen paikkaaminen

Patchstack toimittaa tarvittaessa virtuaalisia paikkauksia (Virtual Patching) sivustolle automaattisesti, jos haavoittuvaa ohjelmistoa on käytössä. Tämä mahdollistaa korjauksen tekemisen ”virtuaalisella laastarilla” jo ennen kuin haavoittunut lisäosa on päivitetty, mikä tarjoaa välittömän suojan ja estää mahdolliset hyökkäykset. Virtuaaliset laastarit lieventävät tietyn ohjelmiston haavoittuvuutta muuttamatta itse haavoittuvaa koodia.

Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen kiireellisissä tilanteissa tai silloin, kun varsinaista päivitystä ei ole vielä saatavilla.

Mutta miksi hakkeri valitsisi juuri yritykseni kotisivun?

Hakkerit hyödyntävät automatisoituja hyökkäyksiä uusien tietoturva-aukkojen kimppuun päästäkseen käsiksi mahdollisimman moniin verkkosivustoihin ennen kuin käyttäjät ehtivät paikata ja päivittää sivujaan. Nämä hyökkäykset ovat opportunistisia ja uhrien valinta on satunnaista – jokainen sivusto on potentiaalinen kohde.

Hakkereille ei ole väliä, onko sivustosi suuri vai pieni, tunnettu tai tuntematon; kaikki sivustot, joissa on haavoittuvuuksia, ovat heidän tähtäimessään. Siksi on tärkeää, että tietoturvasi on aina ajan tasalla ja sivustosi on suojattu tehokkaasti.

5. Tapahtumien valvonta ja lokit

Verkkosivuston tietoturvan ja toimintavarmuuden kannalta on olennaista seurata ja tallentaa tapahtumia jatkuvasti. Tapahtumien valvonta ja lokit (Monitoring and Logging) tarjoavat arvokasta tietoa sivuston toiminnasta, havaitsevat poikkeamat ja mahdollistavat niihin reagoinnin ongelmatilanteissa.

Reaaliaikainen valvonta

Reaaliaikainen valvonta (Real-Time Monitoring) tarkoittaa verkkosivuston ja palvelimen jatkuvaa seurantaa, jotta mahdolliset ongelmat ja uhat havaitaan heti niiden ilmetessä. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja korjaustoimenpiteet, mikä parantaa sivuston turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Lokien hallinta

Lokien hallinta (Log Management) kattaa verkkosivuston ja palvelimen tapahtumien kirjaamisen ja säilyttämisen. Lokitiedostoihin tallennetaan tietoja esimerkiksi käyttäjien kirjautumisista, virheistä ja tietoturvahyökkäyksistä. Näiden tietojen avulla voidaan analysoida sivuston toimintaa, havaita poikkeamia ja parantaa tietoturvaa.

Hälytysten ja ilmoitusten asettaminen

Hälytysten ja ilmoitusten asettaminen (Alerting and Notifications) tarkoittaa automaattisten varoitusten määrittämistä, jotka ilmoittavat nopeasti mahdollisista ongelmista tai epäilyttävästä toiminnasta. Tämä voi sisältää esimerkiksi sähköpostiviestejä tai tekstiviestejä, jotka lähetetään, kun tiettyjä ehtoja täyttyy. Näin varmistetaan, että ylläpitäjät ovat tietoisia sivuston tilasta ja voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi.

6. Vaste- ja palautussuunnitelmat

Vaste- ja palautussuunnitelmat (Incident Response and Recovery) ovat varmistavat, että sivusto pystyy reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti tietoturvaloukkauksiin ja muihin häiriötilanteisiin, sekä palautumaan niistä mahdollisimman vähäisin vahingoin.

Tapahtumien hallinta

Tapahtumien hallinta (Incident Management) tarkoittaa prosessia, jolla käsitellään häiriötilanteita. Tämä sisältää tapahtumien tunnistamisen, niiden vaikutusten arvioinnin ja nopeiden toimenpiteiden suorittamisen tilanteen hallitsemiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Vasteen suunnittelu

Vasteen suunnittelu (Response Planning) tarkoittaa etukäteen laadittujen suunnitelmien tekemistä mahdollisten tietoturva- ja toimintahäiriöiden varalta.

Hyvin suunniteltu vasteen suunnitelma määrittelee selkeät roolit ja vastuut, toimintatavat sekä tarvittavat resurssit, jotta tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti.

Palautussuunnitelmat ja -testaukset

Palautussuunnitelmat ja -testaukset (Recovery Plans and Testing) käsittävät prosessit, joilla palautetaan normaali toiminta häiriön tai tietoturvaloukkauksen jälkeen.

Palautussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset ohjeet palveluiden ja tietojen palauttamiseksi. Säännölliset testaukset varmistavat, että suunnitelmat toimivat käytännössä ja että henkilöstö tietää, miten toimia kriisitilanteessa.

7. Koulutus ja tietoturvatietoisuus

Kun käyttäjät ovat tietoisia tietoturvan parhaista käytännöistä ja mahdollisista uhkista, he voivat toimia vastuullisesti ja minimoida riskit. Jatkuva koulutus ja tietoisuuden ylläpitäminen (Training and Security Awareness) auttavat luomaan turvallisuuskulttuurin, jossa tietoturva on kaikkien yhteinen asia ja jokainen käyttäjä ymmärtää oman roolinsa siinä.

Käyttäjien koulutus

Käyttäjien koulutus (User Training) on myös tärkeä osa tietoturvaa, sillä se varmistaa, että kaikki verkkosivuston käyttäjät ymmärtävät parhaat käytännöt ja tunnistavat mahdolliset uhat. Koulutus voi sisältää ohjeita vahvojen salasanojen luomisesta, phishing-hyökkäysten tunnistamisesta ja turvallisista verkkokäytännöistä.

Tietoturvakäytännöt

Tietoturvakäytännöt (Security Policies) määrittelevät organisaation säännöt ja menettelyt tietoturvan varmistamiseksi. Ne kattavat muun muassa käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet, tietojen käsittelyn ja säilytyksen sekä reagoimisen tietoturvaloukkauksiin. Selkeät ja ajantasaiset tietoturvakäytännöt auttavat varmistamaan, että kaikki toimivat yhtenäisesti ja turvallisesti.

Tietoisuuskampanjat

Tietoisuuskampanjat (Awareness Campaigns) pyrkivät lisäämään kaikkien organisaation jäsenten tietoturvatietoisuutta ja -osaamista. Kampanjat voivat sisältää esimerkiksi säännöllisiä uutiskirjeitä, koulutustilaisuuksia ja muistutuksia, jotka korostavat ajankohtaisia tietoturvauhkia ja -käytäntöjä. Tietoisuuskampanjat auttavat pitämään tietoturvan jatkuvasti esillä ja vähentävät inhimillisten virheiden riskiä.

Yhteenveto: Miksi valita Jokinetin ylläpitopalvelu

Jokinetin ylläpitopalvelu tarjoaa yrityksesi kotisivuille huolenpitopalvelua, jossa tietoturvan perusasiat on otettu huomioon. Me kiinnitämme huomiota verkkosivustosi päivittämiseen ja suojaamiseen, jotta sinä voit vastaavasti keskittyä liiketoimintaasi.

Asiantunteva ja henkilökohtainen tuki

Jokinetin ylläpitopalvelun kautta saat käyttöösi henkilökohtaisen palvelun, joka on valmiina auttamaan. Meidän tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua ja varmistaa, että sivustosi toimii moitteettomasti.

Onko yrityksesi tai yhdistyksesi vailla kotisivuja? Ota yhteyttä, niin toteutetaan ne yhdessä!

Samankaltaiset artikkelit