HTTPS sertifikaatti on Jokinetin mielestä sen verran tärkeä asia, että Jokinetin kotisivujen mukana web-palvelimelle asennetaan automaattisesti Let's Encrypt:in HTTPS-sertifikaatti, joka parantaa sivujen tietoturvaa salaamalla selaimen ja palvelimen välisen liikenteen. HTTPS tulee sanoista Hypertext Transfer Protocol Secure ja se käyttää salaukseen Transport Layer Security (TLS) protokollaa, jonka avulla voidaan siirtää tietoa netissä suojatusti. HTTPS on tärkeä ominaisuus silloin, kun sivulla on lomakkeita, joihin syötetään henkilötietoja. Vielä tärkeämpi se on silloin, jos sivulle syötetään käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Kun liikenne on salattu HTTPS:n avulla, ei netin yli kulje tekstiä selkokielellä, vaan vahvasti kryptattuna.

HTTPS ja SSL sertifikaatti sisäänkirjautumisessa

Mistä tunnistaa HTTPS:n käytön?

HTTPS:n käytön tunnistaa siitä, että osoite alkaa https:// -etuliitteellä. Kirjain "s" protokollan "http" lopussa tarkoittaa, että liikenne tähän web-osoitteeseen on salattu. Lisäksi osoitekentän vieressä on usein lukon symboli, jota klikkaamalla saa lisätietoa HTTPS sertifikaatista.

Jos selaimen osoitekenttään syöttää https-alkuisen osoitteen ja selain varoittaa sertifikaatista, voi HTTPS sertifikaatti puuttua kokonaan tai olla vanhentunut. Jos sivun osoite alkaa http:// -etuliitteellä, ei HTTPS ole silloin käytössä ja liikenne kulkee salaamattomana selaimen ja palvelimen välillä. Tällaiselle sivulle ei kannata syöttää käyttäjätunnusta tai salasanaa.

HTTPS käyttää oletuksena porttia 443, kun taas HTTP käyttää porttia 80.

HTTPS:n vaikutus hakukoneoptimointiin (SEO)

HTTPS-sertifikaatilla on vaikutusta myös kotisivujen sijoittumiseen Googlen hakutuloksissa. Jos on kaksi tasavertaista yrityksen kotisivua hakukoneoptimoinnin kannalta, saa HTTPS sertifikaatilla varustettu sivu pienen edun hakukonesijoituksessa salaamattomaan sivuun verrattuna.

HTTPS sertifikaatin hyödyt

HTTPS-suojausta käytetään usein autentikoinnin yhteydessä salaamaan liikenne internetin yli. Autentikoinnilla varmistetaan käyttäjän identiteetti, ts. että käyttäjä on se kuka väittää olevansa. Autentikointimetodeita on eri tasoisia ja HTTPSn käyttö näiden yhteydessä on perusteltua. HTTPS-salaus varmistaa sen, ettei käyttäjän toimia voida jäljittää, eikä informaatiota varastaa internetissä.

HTTPS:llä varmistetaan myös tietojen eheys, eli Man in the middle (mies keskellä) ei voi väärentää tietoja välissä, kun tiedostoja siirretään internetin yli.

Let's Encryptin sertifikaatti on hyvä ja ilmainen perustason SSL sertifikaatti. Markkinoilla on olemassa myös kalliimpia HTTPS sertifikaatteja, joiden käyttö on perusteltua esim. verkkokaupoissa.

Tilaa kotisivut → Tilaa kotisivut ja sähköpostit →